BüHNE 7
“Zeldzaam zijn zij, de onafhankelijken van geest, bouwend aan het fundament van verdraagzaamheid”
Perry Pierik in Bühne 1.
Bühne is het literaire en culturele tijdschrift van Uitgeverij Aspekt. Dit tijdschrift in boekvorm verschijnt twee keer per jaar. Het zevende nummer, najaar 2017, heeft als motto: 'Verwachting,' op de omslag een bewerking van The Kiss van Peter Bradley (1898). In dit nummer gedichten, verhalen en essays van uiteenlopende auteurs, waaronder twee korte verhalen van Noud Bles:
- Het vierenzestigste veld (een schaaksonnet)
- Mijn vriend Jurriaan (voorstudie van de roman De verborgen hand)  
Dit zevende nummer van tijdschrift Bühne is op één punt een bijzondere uitgave. Op verschillende pagina's wordt verwezen naar de roman De onzichtbare hand van Noud Bles die in het najaar 2017 bij Uitgeverij Aspekt zou gaan verschijnen. Op pagina 95 zien we een advertentie voor het boek met een afbeelding van de omslag.  

Wat is het bijzondere? De roman De onzichtbare hand is nooit verschenen! Vlak voordat de roman naar de drukker zou gaan, bleek er een uitgave onder deze titel al te bestaan: Isaac Rosa, een Spaanse auteur, schreef een roman die onder deze titel bij Uitgeverij Wereldbibliotheek verscheen. Wat te doen? Hevige discussie Soesterberg-Gendt. Uiteindelijk bracht Aspektomslagontwerper Mark Heuveling de oplossing: nieuwe titel De verborgen hand.
Voor de echte lezer die net als de schrijver niet in het toeval gelooft: In het korte verhaal Mijn vriend Jurriaan staat de hele metamorfose van De onzichtbare hand naar De verborgen hand al compleet beschreven. Deze voorstudie van de roman werd in 2013 geschreven...
 
terug naar verhalen
 
In het negende nummer van Bühne (najaar 2018) twee bijdragen van mijn hand. In de rubriek Locatie, waarin een auteur een ervaring op een bijzondere plek beschrijft, bericht ik over mijn bezoek aan de stad Jalta op de Krim (Oekraïne, nu bezet door Rusland). Op de Leninkade met uitzicht op de Zwarte Zee staan de drie hoofdpersonen uit Anton Tsjechovs verhaal De dame met het hondje. Sinds ik dit verhaal als zeventienjarige las (op 25 oktober 1962 om eens precies te zijn) koester ik grote voorliefde voor het korte verhaal. Mijn geheime wens: eens het volmaakte korte verhaal te schrijven. Tsjechov deed dat in zijn leven 269 keer... 
BüHNE 9
“Mensen zijn/ het cement/ tussen/ steen en staal...”
Perry Pierik in Bühne 9.
Een lang kort verhaal is De blinde liefde van Wolfgang Amadeus, dat een direct voortvloeisel is van de boek- en muziektoer die ik samen met pianist Sebastiaan Oosthout in 2018 en 2019 op allerlei plaatsen in het land maak. Bij onze toelichting op het leven van de blinde pianiste en componiste Maria Theresia von Paradis ontdekten wij dat nooit   is opgehelderd op welke manier Maria Theresia aan Mozart de opdracht heeft gegeven voor het componeren van zijn 18e pianoconcert, dat zij tijdens haar concertrteis in Parijs zou spelen, haar tijdens die reis nooit bereikte en waarvoor zij wel had betaald. Die ontdekking (nooit elders weergegeven!) publiceer ik in Bühne 9.